TRASY ROWEROWE, TRASY PIESZE

LELESZKI TRASY zostały zrealizowane przy pomocy burmistrza, pana Irka Rosika I głownie przez sponsorów prywatnym przekazując środki pieniężne jak I liczne dni pracy społecznej w tym niestrudzony pan Roland Kueng.

Trasy obejmują: 
> 3 spacerówki piesze o: S1, S2, S3,
3 bezkolizyjne trasy rowerowe:
RG Grom, RE Elganowo, RD Dybowo,
> 3 trasy kajakowe na jez. Leleskim:
K1, KG, KP (ta bardzo trudna)